Jocurile din cadrul competițiilor de seniori organizate de AJF Teleorman, programate până la data de 31.03.2020, inclusiv, se vor desfășura fără spectatori

Data 10 mart.. 2020, categoria Teleorman Sport

 1. Jocurile din cadrul competițiilor de seniori organizate de AJF Teleorman, programate până la data de 31.03.2020, inclusiv, se vor desfășura fără spectatori, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 2 din ROAF:

În cazul în care jocul se desfăşoară fără spectatori (“cu porţile închise“), au acces în stadion persoanele prevăzute la alin.1 lit.a–j, la care se adaugă:
a. Maximum 30 de oficiali, jucători, sponsori din cadrul fiecărui club, pe bază de tabel nominal semnat de delegatul clubului;
b. Personalul angajat al clubului, strict necesar pentru funcţionarea instalaţiilor stadionului şi organizarea jocului, pe bază de tabel nominal şi legitimaţie de serviciu;
c. Forţe de ordine; numărul de persoane din dispozitivul de siguranță va fi consemnat în planul de acțiune;
d. Ziarişti, câte unul de la fiecare organ de presă, pe bază de tabel nominal întocmit de clubul organizator;
e. Cel mult 5 persoane, reprezentând autorităţile publice locale;
f. Reprezentanţii AJF Teleorman, pe baza legitimaţiei de serviciu sau a delegaţiei emisă de forul competent.
g. Delegatul de joc va supraveghea respectarea prevederilor de mai sus.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, în situația obținerii avizului prealabil al Direcției de Sănătate Publică competente la nivel local, jocurile vor putea fi organizate cu spectatori, cu respectarea următoarelor condiții:

(a) numărul de participanți să fie mai mic de 1.000;

(b) să fie efectuată o analiză a riscului cu privire la organizarea jocului respectiv cu spectatori, elaborată la nivelul Directiei Judetene de Sănătate Publica.

2. Competitiile de copii si juniori se suspenda până la redeschiderea școlilor

6 comentarii pentru acest articol

Comentariu